Začnete pracovat s konverzí

Začnete pracovat s konverzí

1 minuta

Cíle lekce

  • Naučit se, co je to konverze
  • Rozpoznat co je vhodné místo pro vyzvání k akci
  • Vytvořit odkaz, tlačítko a formulář
Konverze na internetu označuje situaci, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem žádanou akci, jež má pro něj zejména obchodní užitek. Konverze je tak jedním z nástrojů internetového marketingu. Statistická pravděpodobnost, že se z návštěvníka stránky stane zákazník, se označuje jako konverzní poměr (angl. conversion rate), příp. míra konverze.

Vyzkoušejte si, co jste se právě naučili