Prezentace konceptu webu

Cíle lekce

 • Prezentace konceptu webu
 • Představ co je koncept a jeho role
 • Popiš hlavní layout a navigaci
 • Detailně představ typové stránky
 • Ukaž něco navíc
 • Zrekaptiluj podstatné

Prezentace konceptu webu

Smyslem prezentace konceptu není jen představit výsledky naší práce, ale také nastavit smysluplný základ pro další kroky a dosáhnout co nejrychlější akceptace ze strany klienta. Toho lze dosáhnout jen díky detailnímu představení všech prvků a logického zdůvodnění, proč jsou v konpcetu použité. Při představování prvků či dílších částí je třeba umět odpovídat na otázky: 

 1. Proč je prvek právě zde? 
 2. Proč má právě takovou formu, kterou prezentujeme?
 3. Čeho tím dosáheme? (co  uživatel webu udělá, jak se zachová a jak to napomáhá v naplňování hlavních cílů?) 
 4. Existují nějaké alternativy, které jsme zvažovali? Popiš je slovně, nebo ukaž, pokud existuje varianta.

Tip: Zdůrazňuj naplnění hlavních cílů i přání klienta

Na první schůzce klient prozradí 3-5 hlavních důvodů, proč se do nového webu chce pustit. Buď jde o hlavní cíle, nebo nějaké principy, které ho na současném webu nebetyčně štvou. Hned při první prezentaci konceptu ukaž, že jeho klíčová přání byla zohledněna a okomentuj jak konkrétně. Zastav se u těchto bodů, používej jeho rétoriku, zeptej se ho, jaké by to bylo, kdyby něco konkrétního konečně fungovalo, Zdůrazni rozdíl oproti současnému nežadoucímu stavu. Úspěch zaručen

Ton komunikace

Tvorba konceptu a jeho prezentace je výsledkem odborné práce programátorů, analytiků, UX designerů, grafiků a všech dalších, kteří se podíleli na tvorbě platformy solidpixels nebo konkrétního konceptu pro klienta. Klient si nás vybral a platí právě za odbornost a profesionalitu. Proto je při prezentaci koncpetu

Nevhodné používat formulace jako:

 1. Myslím si, že... (prezentace názoru)
 2. Mě osobně se líbí... (prezentace vkusu)
 3. Mám pocit, dojem... (dojmologie)
 4. Se mnou rezonuje ... (prezentace pravdoláskaře)
 5. Používat slova jako "nějaký", "tohle" , "asi možná" a podobná výplňová a nicneříkající

Vhodné používat formulace jako: 

 1. Pro naplnění cíle je vhodné, aby ...
 2. Uživatelé lépe najdou, pro co přišli, když ....
 3. Z našich zkušeností vyplývá, že ... 
 4. Návštěvníci nejvíce oceňují, když ...
 5. Fixní navigace umožňuje ...

Můžeme být hovoroví a lidští, ale stále profesionální. Pokud připojuji svůj názor, nebo osobní doporučení, tak až po tom, co jsem předložil odborný závěr podložený racionalitou a zkušeností :-)

1. Představ co je koncept a jakou má roli

Koncept webu zpravidla nepředstavuje finální finální grafiku či detailní podobu celého webu. Konceptem začínám proto, abychom

 • nastavili funknčí navigační strukturu webu
 • začali stavět obsah jendnotlivých sekcí, především pořadí a formu základních obsahových bloků na stránce
 • obsah zakončujeme vhodnou konverzí, abychom vedli návštěvníky webu k naplňování hlavních cílů

Představ také, jaké typové stránky dnes projdeme, ať klient ví, co ho čeká.Z miň, že vše, co společně projdeme poté zašlel na email, takže bude dostatek času si všechno prohlédnout vlastním tempem. 

2. Popiš hlavní layout webu a navigaci

Představ základní layout webu a proč jsme ho zvolili, při prezentaci všechno názorně ukazuj a komentuj - vzdělávej:  

 • Používáme vertikální či horizontální navigaci? Proč? 
 • Kde je umístěné logo a jakou má funkci? - Proklik na HP
 • Jaké jsou položky menu? 
  • Kolik jich je v navigaci a proč? Cílem je vejít se do 5-7mi položek webu, aby byla navigace přímočará, lehko použitelná, aby každý rychle nalezl, co hledá
  • Jak jsou seřazené za sebou a proč? - Zrcadlí to jejich prioritu vzhledem k tomu, co chceme komunikovat.
  • Používáme někde submenu? Pokud ano, jaké a proč? - Pokud je web obsáhlý, je třeba k ní přistoupit, aby každý rychle nalezl požadované. 
  • Mají nějaký hover efekt? Jaký a proč? - Hover efekt je pro klienta úvod do interakčního designu, představ mu, že i sexy podtržení položky má svůj smysl, u nás myslíme na všechno .-)
  • Má navigace nějakou hlavní konverzi? Jak jí vizuálně odlišujeme? Proč to děláme? - Hlavní konverze je v menu zvýrazněná, aby dostala na první pohled vizuální prioritu a vedla návštěvníka ke konverzi. 
  • Je hlavní menu fixní, nebo není? Proč a co tím získáme? - Fixní menu umožňuje přecházet z jedné sekce do jiné, stejně jako plnit hlavní konverzi webu v každém momentu. Odjížděcí navígace naopak dává prostor samotnému obsahu, třeba footgrafiím. Dokážeme oba principy i kombinovat.
  • Víme už teď že v hlavní navigaci nejsou nějaké prvky, které se tam dostanou později? (vyhledávání, přepínač jazykových mutací a dalších?) - zmiň to, aby bylo zřejmé, že si na ně nezapomněl a mají jen svůj čas.
 • Ukaž, jakým způsobem funguje navigace na mobilu, jak se přeskládá a jakým způsobem se otevírá. 

3. Začni prezentací typových stránek

Teď se podíváme na nejdůležitější typové stránky, na kterých budeme komunikovat to nejpodstatnější o vašich produktech, službách a také firmě samotné. Uživatelé na webu dnes moc nečtou, takže je výzvou říct vše podstatné, ale zároveň zůstat stručný a úderný. To je výzva pro soudobý obsah webu. 

 • Představ každou sekci zvlášť
 • Zmiň, že záměrne pracujeme se slepým textem, který bude vodítkem pro délku psaní reálných textů
 • Zaměř se na to, proč je v sekci právě takový obsah, jaký tam je
 • Zmiň důležitost správných nadpisů, délku textu, správně kombinace obrázků a textu
 • Představ jakým způsobem provazujeme obsah s konverzí a ukaž jednotlivé typy konverzí, které se na webu používají a proč? 
 • Pokud používáš interakční design, video, parallaxy ... zdůrazni to. Řekni, že uživatelé webu přesně nebudou vědět, co se děje, ale budou mít pocit, že jsou věci prokamané do detailu. 
 • Pokud jsou některé sekce inverzí, nebo obrázky fullscreen, zmiň proč

Po každé sekci se soustřeď na její předěl do další. Není náhoda, že následují další obsah, vše je promyšlené a provázané, aby uživatelé získali plastickou či kompletní představu o službě / produktu nebo firmě a dostali chuť udělat konverzní akci. 

4. Prokládej prezentaci otázkami a ukázkami

Nesnaž se pořád mluvit jen Ty. Je to náročné. Ptej se průběžně klienta,  zapojuj ho, vyzývej jestli k tomu nemá otázky, nebo nějaké konkrétní nápady. Pokud jste si při tvorbě konceptu nebyli někde jistí, zmiň to a zeptej se, jak se ve skutečnosti věci mají, abychom to mohli dopracovat. Pokud něco není zapracované v konceptu, ale máš v hlavě, jak to udělat lépe, popiš to. 

Ujisti se ale, že takových míst, kde si nejsme jistí není moc. Můžeš se ptát u 10-20% obsahu, kdyby ses ptal u většího množství, tak jsme udělali v prvním kroku špatně discovery schůzku a koncept je výkřik do prázdna. To se nesmí stát.

Pokud něco není v konceptu dostatečné rozpracované, můžeš si pomoct ukázkami inspirativních webů a na chvíli tam odskočit.

5. Ukaž něco navíc

Klient něco očekává. Pokud chceme jeho očekávání překonat, je třeba ukázat mu něco navíc. To mohou být naprosté detaily, které ale často uchvátí klienta víc, než celá prezntace. Často to jsou věci jako: 

 • použití videa, parallaxa 
 • ukázka plasticity obsahu
 • krásné fotky, kvalitní typografie 
 • jedna zpracovaná stránka nad rámec nutného, či varianta, jak něco uchopit
 • ukázka animace

5. Popiš co bude následovat a co potřebujeme

 • Zeptej se klienta, jak to na něj na první dobrou působí, jestle jdeme správnou cestou? 
 • Zmiň, že vše pošleš emailem s krátkou rekapitulací
 • Zároveň přivěď pozornost k harmonogramu a řekni, dokdy potřebuješ připomínky

Vyzkoušejte si, co jste se právě naučili