Nahrajte do webu logo

Jak nastavit textové logo

Po přihlášení do administrace klikněte na logotyp webu a přepište výchozí text. Pokud máte nahrané obrázkové logo, je třeba ho nejdříve smazat, aby text dostal přednost v zobrazení. 

Jak nastavit obrázkové logo a jeho velikost

Po přihlášení do administrace klikněte na logotyp webu a v nastavení klikněte pod záložkou "Logo" na "Přidat obrázek". Logo můžete nahrát z počítače nebo vybrat z galerie obrázků, pokud jste ho již dříve nahráli. Je-li nahrané obrázkové logo, má vždy přednost v zobrazení před samotným textem. Dbejte na to, aby měl vybraný soubor správné náležitosti.

Velikost loga

Velikost logotypu můžete upravit v nastavení vzhledu. Jděte z hlavního menu do Design > Hlavička > Logo a velikost upravte pomocí táhla dole s názvem "Velikost loga". 

Jaké náležitosti by mělo logo splňovat

Ochraná zóna je velikost prostoru mezi logem a dalšími prvky. Slouží k ochraně loga, aby logo zůstalo výrazným prvkem. Solidpixels tuto zónu hlídá automaticky, a proto je ideální nahrávat obrázek loga bez ochranné zóny, aby nebyl tento prostor zbytečně velký.

Formát souboru: Ideální je nahrávat logotyp ve formátu *.png či *.svg s průhledným pozadím. Při změně barvy hlavičky pak není třeba měnit pozadí loga, protože díky průhlednosti bude prosvítat nastavená barva hlavičky.

Dostatečný kontrast: Logotypy se často zpracovávají v klasické a inverzní barevné variantě. Vždy zvolte takovou variantu, aby byla vůči barvě pozadí hlavičky webu dostatečné kontrastní a čitelná.

Velikost: Ideální rozměry pro nahrání logotypu jsou

Vyzkoušejte si, co jste se právě naučili