Nahrajte do webu logo

Nahrajte do webu logo

3 minuty

Jak nastavit textové logo

Po přihlášení do administrace klikněte na logotyp webu a přepište výchozí text. Pokud máte nahrané obrázkové logo, je třeba ho nejdříve smazat, aby text dostal přednost v zobrazení. 

Jak nastavit obrázkové logo a jeho velikost

Po přihlášení do administrace klikněte na logotyp webu a v nastavení klikněte pod záložkou "logo" na "přidat obrázek" Ten buď nahrajte z počítače nebo vyberte z galerie obrázků, pokud jste ho již nahráli dříve. Pokud máte nahrané obrázkové logo, má vždy předsnost v zobrazení před samotným textem. Dbejta na to, aby měl vybraný soubor správné náležitosti

Velikost loga

Velikost logotypu můžete upravit v nastavení vzhledu. Jděte z hlavního menu do Design > Hlavička > Logo a velikost upravte pomocí táhla dole s názvem "Velikost loga" 

Jaké náležitosti by mělo logo splňovat

Ochraná zóna: je velikost prostoru mezi logem a dalšími prvky, který slouží k ochraně loga, aby logo zůstalo výrazným prvkem. Solidpixels tuto zónu hlídá automaticky a proto je ideální nahrávat obrázek loga bez ochranné zóny aby nebyl tento prostor zbytečně veliký.

Formát souboru: Ideální je nahrávat logotypy ve formátu *.png či *.svg s průhledným pozadím. Při změně barvy hlavičky pak není třeba měnit pozadí loga, protože díky průhlednosti bude prosvítat nastavená barva hlavičky.

Dostatečný kontrast: Logotypy se často zpracovávají v klasické a inverzní barevné variantě. Vždy zvolte takovou variantu aby byla vůči barvě pozadí hlavičky webu dostatečné kontrastní a tedy čitelná.

Velikost: Ideální rozměry pro nahrání logotypu jsou