Jak vrátit změny zpět

V pravém horním rohu vedle tlačítka Publikovat najdete tlačítko Vrátit zpět. Tlačítkem se vrátíte do posledního publikovaného stavu.

Vyzkoušejte si, co jste se právě naučili