Jak vložit vlastní font

Ve správci souborů můžete nahrávát fonty ve formátu EOT, TTF, WOFF a WOFF2. Pro napojení vloženého fontu je nutné upravit CSS na projektu. Následně pak používáte nové písmo podle potřeby.

  1. Vložte font v souborech, přejděte do Nastavení > Soubory a nahrajte fonty v odpovídajícím formátu. Aktuálně nejpoužívanější formáty jsou WOFF a WOFF2, které lze bez problému vygenerovat pomocí online služeb type Transfonter)
  2. Přejděte do CMS Editoru a v editoru vyberte soubor site.less.
  3. Vložte do něj CSS pro napojení fontů na web. Napojení má 2 části:
    1. Deklarace @font-face, která fonty naváže do stylů
    2. Styly, které definují, jak se má písmo použít (ukázkový codepen).

V budoucnu plánujeme přímé napojení do nastavení vzhledu bez nutnosti zasahovat do CSS na projektu.

Vyzkoušejte si, co jste se právě naučili