Jak vložit vlastní font

Ve správci souborů můžete nahrávát fonty ve formátu EOT, TTF, WOFFWOFF2. Pro napojení vloženého fontu je nutné upravit CSS na projektu. Následně pak používáte nové písmo podle potřeby.

  1. Vložte font v souborech, přejděte do Nastavení > Soubory a nahrajte fonty v odpovídajícím formátu. Aktuálně nejpoužívanější formáty jsou WOFFWOFF2, které lze bez problému vygenerovat pomocí online služeb type Transfonter)
  2. Přejděte do CMS Editoru a v editoru vyberte soubor site.less.
  3. Vložte do něj CSS pro napojení fontů na web. Napojení má 2 části: 
    1. Deklarace @font-face, která fonty naváže do stylů
    2. Styly, které definují, jak se má písmo použít (ukázkový codepen).

V budoucnu plánujeme přímé napojení do nastavení vzhledu bez nutnosti zasahovat do CSS na projektu.

Vyzkoušejte si, co jste se právě naučili