Import databáze

Co je import databáze

Zakázkově připravený import databáze je skript, který hromadně zpracuje vyexportovaná data ze stávajícího webu a nahraje je do nové databáze na webu solidpixels. Role solidpixels (dodavatel) je nachystat tento skript a správně napárovat sloupce ze staré a nové databáze.

Nejčastěji dochází k importu: 

 • produktů
 • článků na blogu 
 • databáze uživatelů
 • dalších strukturovaných dat

Jak probíhá import databáze

 1. Dodání exportu (dump) současné databáze, který naplňuje kritéria pro akceptaci databáze (klient / třetí strana)
 2. Kontrola, zda-li import naplňuje kritéria, a jeho akceptace / odmítnutí s připomínkami (dodavatel)
 3. Přijatá databáze se testově importuje do systému solidpixels a zkontroluje (dodavatel)
 4. Klientovi se zasílá ukázka importu a ta se nechá schválit (projektový manažer dodavatele)
 5. Dochází k další kultivaci databáze pomocí administračního systému (klient)

Kritéria pro akceptaci exportu databáze

Export databáze přijímaný dodavatelem musí naplňovat tato kritéria:

 • Databáze obsahuje pouze data, která si klient přeje importovat a která bude v novém webu používat
 • Databáze je vyčištěná a obsahuje pouze data (nikoliv css styly či pokročilé html značky ze starého řešení)
 • Databáze je řádně strukturovaná
 • Jednotlivé sloupce jsou okomentované v samostatném dokumentu (v legendě), kde je jasně řečeno, co znamenají, jaká data obsahují a případně k jakým modulům či čísleníkům se v nové administraci váží
 • Pokud dochází k importu multijazyčného webu, jednotlivé mutace jsou od sebe srozumitelně oddělené (např. v jiných souborech). Ta data, která souvisí (stejný produkt jen v jiné mutaci), jsou jednoznačně spárována (např. pomocí ID)
 • V případě nahrání obrázků a jiných dokumentů na server solidpixels obsahuje databáze jasné vazby na tyto obrázky a dokumenty

Co není součástí importu

Součástí importu není úprava nevyhovujícího exportu. Pokud databáze obsahuje chyby či neodpovídá výše uvedeným kritériím, je třeba, aby oprava vznikla na straně klienta. Dodavatel (solidpixels) nedisponuje pro tuto činnost potřebnými znalostmi o klientově sortimentu.

Importem se rozumí čisté překopírování strukturovaných dat, nikoliv jejich formátování. To v každém systému (administraci) funguje odlišně, proto ho není možné jednoznačně převzít. Pokud nejsou jednoznačně domluvené vícepráce pro úpravu obsahů, formátování zůstává na straně klienta. 

Pokud koncept nového webu pracuje s rozšířenými detaily či výpisy, ke kterým na starém webu neexistují data (např. obsah strukturovaný do nadpisů, doplněný o fotografie či videa), je třeba, aby si tato data či formátování obsahu doplnil klient pomocí administračního systému po ukončení importu.