AntiDDoS - ochrana proti DDoS útokům

AntiDDoS - ochrana proti DDoS útokům

2 minuty

Co je DDoS útok?

DDoS útok (distributed denial-of-service) je označení pro útok na internetovou službu či webovou stránku, při němž se útočníci snaží server zahltit obrovským množstvím požadavků, které způsobí, že se server stane nedostupným pro běžné uživatele. 

Premiová ochrana proti DDoS útokům

Premium antiDDos ochrana je založená na předřazeném externím cloud scrubbing centru, které zvládá útoky až do 100 Gbps. Díky technologii Radware navíc dokáže rozpoznat i útoky aplikačního charakteru, například http flood. Scrubbing centrum vyhodnocuje příchozí datový tok a bez vlivu na běžný chod služby filtruje závadný provoz (útok) a propouští pouze legitimní provoz. Jde tedy o jakousi čističku datového toku. Stejná antiDDos ochrana chrání projekty typu Alza či servery České televize.

Cílem premium antiDDos ochrany je zabezpečit provoz při nestandardně velkém útoku. Výhodou řešení je také nezávislost konektivity na této antiDDos ochraně. V případě poruchy nebo přehlcení externího scrubbing centra je trasa do internetu automaticky přesměrovaná přes jiné páteřní linky. Datový tok je tak na předsazené antiddos ochraně nezávislý. Ochrana je zároveň neustále laděna a zdokonalována.

Parametry ochrany

  • Maximální velikost útoku až 100 Gbps po dobu až několika hodin

  • Téměř žádný vliv scrubbing centra na latenci (1-2 milisekundy)

  • Odolný vůči UDP / ICMP network floods

  • Odolný vůči HTTP GET/POST útoku

  • Odolný vůči SYN FLOOD útoku

  • Odolný vůči útoku s cílem zahltit uplink serveru

Vyzkoušejte si, co jste se právě naučili